Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “หาเงิน”

พฤติกรรมที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนไม่รวย

คุณเคยสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนของคุณว่ารายได้เท่าไหร่และเท่าไหร่ที่พวกเขาใช้จ่ายอย่าทำใจให้สบายทำใจให้ระวังคุณจะไม่มีเงินจ่ายเองเมื่อคุณแก่ตัวลง หากคุณไม่ต้องการที่จะอยู่ในวังวนให้ใช้เงินเดือนรายเดือนของคุณรีบไปตรวจสอบพฤติกรรมที่ทำให้คนเงินเดือนไม่รวยจากนั้นรีบรู้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วมีเงินใช้ในช่วงเกษียณไม่ยากจนยาก 1. มีนิสัยในการใช้งานก่อนบันทึกต้องการตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเคยมีนิสัยที่คุณพูดถึงมาก่อนหรือไม่นี่เป็นนิสัยที่จะทำให้ไม่มีเงินออม และเมื่อไม่มีการออมไม่สามารถขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และความรู้ดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ประหยัดได้ก่อนใช้งาน 2. ห้ามทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพราะไม่ทำไม่ทราบว่าในแต่ละเดือนหมดไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นการซื้อปากกาและโน้ตบุ๊กใหม่ ๆ ในขณะที่ไม่ใช้ของเก่า ซื้ออุปกรณ์เสริมบ่อยกว่าที่จำเป็น ซื้อในกรณีที่ซื้อ รายจ่าย. หากคุณสามารถควบคุมมันได้คุณจะประหยัดได้มากขึ้น 3. การสูญเสียการขาย ใจสั่นเพราะการขาย นี่คือสิ่งที่ดีในการลากเงินเดือนไม่รวยในครั้งเดียว การเลือกผลิตภัณฑ์เพราะมันราคาถูกไม่ว่าคุณจะสามารถใช้มันได้หรือไม่หลายครั้งที่เราเพิ่งซื้อของที่บ้าน หากคุณพยายามคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ด้วยกันการดูที่เงินจำนวนมากจะสูญเปล่า วิธีง่ายๆที่จะหยุดความรู้สึกสั่นคลอนด้วยการขายคือการคิดมาก ก่อนที่จะซื้อแต่ละรายการคิดว่าจำเป็นหรือไม่สำหรับเรา…

ทำไมต้องจัดการความเสี่ยงการลงทุน

ทำไมต้องมีการจัดการความเสี่ยง เป็นเพราะตราสารในโลกการเงินไม่ได้มีแค่หุ้น แต่มีตราสารหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเพื่อลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ เช่นเงินฝากพันธบัตรหรือหุ้นเรียกว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อกระจาย ความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนตามระดับเป้าหมายในช่วงเวลาที่ต้องการและเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนการวิจัยพบว่าสัดส่วนที่จะลงทุนในตราสารประเภทใด มีความสำคัญมากกว่าการเลือกใช้เครื่องมือโดยเฉพาะการลงทุนในการออมระยะยาวเช่นการออมเพื่อการเกษียณอายุกองทุนพบว่า 93.6% ของความผันผวนของรายได้เป็นผลมาจากการเตรียมการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญในสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอ้างอิง (Base Asset Allocation) ดังนี้เงินสด 10% หนี้ 30% หุ้น 45% ในสหรัฐอเมริกา 45% แบ่งเป็นใหญ่ หุ้นของ บริษัท…