Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “การใช้เงิน”

ปรับ 4 นิสัยทางการเงิน

4 นิสัยทางการเงินที่ทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว ปัญหาหลักของคนงานส่วนใหญ่ที่พบคือไม่มีเงินเหลือให้เก็บ ไม่ว่าสูตรจะเป็นอะไรลองทำดู บางครั้งสิ่งกีดขวางอาจไม่ใช่เพราะเงินเดือนต่ำค่าใช้จ่ายจำนวนมากหรือวิธีการประหยัดที่ไม่ได้ผล แต่ในนิสัยที่เลือกที่จะใช้เงินของคุณเองและนี่คือนิสัยทางการเงิน 4 ประการที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว 1. อย่ากำหนดเป้าหมายทางการเงิน คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยมีเงินออมไม่เคยกำหนดเป้าหมายการออม หรือเป้าหมายทางการเงินของตนเองการจัดการเงินที่ดีควรกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนสำหรับทั้งการออมและการใช้งานของเราที่คุณต้องซื้อในแต่ละเดือน ต้องจ่ายอะไรบ้าง? เพราะถ้าคุณไม่รู้วิธีการวางแผนที่ดีเราอาจต้องใช้เงินโดยลืมความสำคัญของการประหยัดเงินและซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆ สำหรับชีวิตในเวลานั้น 2. สินค้าหรูหรา ค่าความหรูหราเป็นหนึ่งในนิสัยที่ทำให้เราซื้อมากกว่าที่เราควรจะมี หากคุณต้องการมีเงินออมหรือต้องการมีเงินซื้อสิ่งจำเป็นควรรู้แนวคิดการจัดการทางการเงินที่สามารถแบ่งออกเป็นสิ่งที่คุณควรซื้อสิ่งที่คุณไม่ควรซื้อเพราะบางรายการที่ซื้ออาจไม่จำเป็นที่ เวลาหากยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อเก็บควรเลิกมองหาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการมากขึ้นบางครั้งเมื่อเราซื้อสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถใช้ในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่จะใช้สินค้าจริงมันจะ เกือบจะสลายตัวก่อนนำมาใช้อีกครั้ง บางสิ่งได้ถูกซื้อมาเป็นเวลานานเพื่อที่จะเก็บไว้จนลืม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง…